با توجه به دستور ستاد ملی کرونا امکان حضور تمامی عزیزان به عنوان تماشاچی مقدور نمی باشد.
درصورت تغییر دستور ستاد ملی کرونا و امکان حضور تمامی عزیزان، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

Powered by TayaCMS